L’Assiette

Kunde: Skoleoppgave vår 2021
Oppdrag: Identitetsdesign

L’Assiette er et restaurantkonsept, som er inspirert av Art Nouveau. Art Nouveau er en stilbevegelse som oppstod på 1890-tallet, hvor hovedideen var å skape kunst basert på naturlige former. L’Assiette har tatt inspirasjon fra farger, fonter og illustrasjonsstil.

DESIGNMANUAL

FLERE PROSJEKTER